Ст.30 Закон України "Про освіту".Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти.

 

 

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

 

                                                                                      /uploads/editor/4861/397608/sitepage_78/files/svidoctvo_pro_atestaciyu.jpg

                                                                                      /uploads/editor/4861/397608/sitepage_78/files/visnovok_pro_atest_1.jpg

                                                                                      /uploads/editor/4861/397608/sitepage_78/files/visnovok_pro_atest_2.jpg

  • сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;

 

 

 

 

                             /uploads/editor/4861/397608/sitepage_78/files/rishennya_po_teritorii_2.jpg

 

 

 

  • наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)- не має  станом на 18.12.2017р.;/uploads/editor/4861/397608/sitepage_78/files/vakansii.docx

 

  • матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами) ;

 

  • напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти) ;

 

  • наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;

 

                                                                          ​/uploads/editor/4861/397608/sitepage_78/files/monitoring_2017_po_zakladu_.xls

                                                                          /uploads/editor/4861/397608/sitepage_78/files/pervinniy_po_liniyah_2017.doc

 

 

 

 

  • розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти ;

/uploads/editor/4861/397608/sitepage_78/files/69_plata_za_kharchuvannja_v_dnz.doc

/uploads/editor/4861/397608/sitepage_78/files/161_normi_kharchuvannja_na_2017.doc

/uploads/editor/4861/397608/sitepage_78/files/351_pilgi_na_kharchuvannja_v_dnz.doc

  • перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати ;

 

  • інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства ; 

 

 

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

                                               /uploads/editor/4861/397608/sitepage_78/files/img021.jpg

                                               /uploads/editor/4861/397608/sitepage_78/files/img022.jpg

                                              /uploads/editor/4861/397608/sitepage_78/files/img023.jpg

                                              /uploads/editor/4861/397608/sitepage_78/files/img024.jpg

                                              /uploads/editor/4861/397608/sitepage_78/files/1_kvartal.docx

                                              /uploads/editor/4861/397608/sitepage_78/files/2_kvartal.docx

                                              /uploads/editor/4861/397608/sitepage_78/files/3_kvartal.docx

                                              /uploads/editor/4861/397608/sitepage_78/files/img025.jpg

4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

 

5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.