Звіт керівника закладу

 

 

 

 

 

 

З В І Т

 завідувача Валківського дошкільного навчального закладу

(ясла-садок) «Веселка»

Валківської міської ради

Валківського району Харківської області

БОРОДІНОЇ ІРИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ

перед педагогічним колективом та громадськістю

 

30.05.2017  р.

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних,  загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом,  поєднання державного і громадського контролю за прозорістю, прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Порядок денний:

1. Звіт  завідувача  ДНЗ Бородіної І.В.  «Про роботу керівника  Валківського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Веселка» Валківської міської ради Валківського району Харківської області  у 2016-2017  навчальному році»

2. Відповіді  завідувача ДНЗ на запитання.

3. Обговорення звіту  завідувача ДНЗ.

4. Відкрите голосування.

5. Прийняття рішення загальних зборів.

6. Різне.

 

Вступ

Валківський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  «Веселка» Валківської міської ради Валківського району Харківської області» створений на підставі рішення виконавчого комітету Валківської районної ради народних депутатів від 27 грудня 1988 року № 449/5.

Юридична адреса дошкільного закладу: 63002, Харківська область, м. Валки, вул. Торгова, будинок 5, телефон 5-13-00.

Засновником дошкільного навчального закладу є Валківська міська рада, яка здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально – технічне забезпечення.

Дошкільний навчальний заклад  здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України,

- Закону України «Про освіту»,

- Закону України «Про дошкільну освіту»,

- «Положення про дошкільний навчальний заклад»,

- Базового компоненту дошкільної освіти України,

- Закону України «Про охорону праці»,

- Закону України «Про цивільну оборону»,

- Закону України «Про дорожній рух»,

- Закону України «Про відпустки»,

- Закону України «Про мови»,

- Освітньої Програми  виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина»,

- Листа Міністерства освіти і науки України від 16.06.2016 р. № 1/9-315 «Щодо організації  освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»,

- Листа Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 р. № 446 «Про гранично допустиме навчальне навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»,

- Листа КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» від 24.12.2015  

№ 1199 «Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах Харківської області відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину в дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»,

- Листа Міністерства освіти і науки  України від 12.08.2016 р. № 1/9-432 «Про Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у  дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»,

- Листа Міністерства освіти і науки  України від 25.07.2016 р. № 1/9-396

« Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах»,

- Листа Міністерства освіти і науки  України від 02.09.2016 р. № 1/9-456

«Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах»,

- Листа Міністерства освіти і науки  України від 02.09.2016 р. №1/9-454

«Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах»,

- Наказу Міністерства освіти і науки  України від 07.04.2015 р. № 404 «Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах».

А також, відповідно до  власного Статуту, Програми розвитку дошкільної освіти, колективного договору, річного плану роботи ДНЗ , Рішеннь та Розпорядженнь Валківської міської ради.

Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється відділом освіти Валківської районної державної адміністрації.

Дошкільний заклад несе відповідальність перед собою, батьками, суспільством  за:

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня та обсягу;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально- технічної бази.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти :

-         збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей;

-         формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів;

-         забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

-         виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Заклад  розрахований  на  240 місць.

На кінець навчального року у Валківському ДНЗ «Веселка» виховується 194  дитини, а саме:

- група раннього віку «Зірочка» -29 дітей;

- І молодша група  «Ромашка» - 23 дитини;

- І молодша група «Вишеньки» - 24 дитини;

- ІІ молодша група  «Зайчик» - 19 дітей;

- ІІ молодша группа «Колобок» - 19 дітей;

- Середня група «Горобинка» - 25 дітей;

- Середня группа «Сонечко» - 22 дитини;

- Старша група  «Колосок» - 20 дітей;

- Підготовча група «Чебурашка» - 13 дітей.

Групи комплектуються за віковими ознаками.

Зараховування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини та епідеміологічного оточення, свідоцтва про народження дитини та угоди про співпрацю між дошкільним закладом і батьками.

Дошкільний навчальний заклад «Веселка» працює з 7.00 – до 17.30 годин за п’ятиденним робочим тижнем  протягом 10,5 годин.

Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня                      у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей (оздоровчий період).

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. План роботи був затверджений на педагогічній раді ДНЗ  02.09.2016 року та погоджений начальником  відділу освіти Валківської райдержадміністрації В.В.Новосел.

Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи дитячого закладу в ДНЗ обладнані необхідні приміщення: групові та спальні кімнати, роздягальні та кімнати гігієни. Постійно функціонують  спортивна та музична зали, працюють кабінети: медичний, методичний, психологічний, кімнати: казок, космосу, народознавства, природи, комп’ютерна та ЛЕГО-кімната, а також технологічні та побутові приміщення. Всі вони відповідають  санітарним, функціональним, і естетичним вимогам завдяки спільній роботі  вас, шановні батьки,  колективу ДНЗ, Валківської міської ради, керівників організацій, спонсорів та приватних підприємців нашого міста.

 

Кадрове забезпечення

Педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад укомплектований  згідно  штатного розпису.

В ДНЗ  працює  43 співробітника:  

-   з них 21 - педагогічний працівник, серед яких з вищою освітою - 8, базова вища - 1, неповна вища – 12, спеціаліст «Вищої» категорії – 1, спеціаліст І категорії – 1, спеціаліст ІІ категорії - 1, звання «вихователь-методист» - 3. В закладі постійно ведеться робота над здобуттям педпрацівниками вищої фахової освіти.

- та  22  особи - це обслуговуючий технічний персонал.

Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України. Так у 2016-2017 навчальному році згідно перспективного плану  атестацію пройшли слідуючі педагоги:

- на відповідність раніше встановленому 9 тарифному розряду Ярошева І.М., Деркач О.О., Прилуцька Л.П., Зюбан Т.Г.

- Собакар Тетяні Вікторівні встановлено 9 (дев’ятий) тарифний розряд.

За результатами атестаційної комісії ІІ рівня при відділі освіти Валківської райдержадміністрації:

-Зюбан Т.Г., вихователь Валківського ДНЗ відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «вихователь-методист».

-Ярошевій І.М.,  присвоєно педагогічне звання «вихователь-методист».

-Дем’яненко С. О., практичному психологу Валківського дошкільного навчального закладу (яла-садок) «Веселка» присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»

      У 2016/2017 навчальному році свій педагогічний рівень шляхом проходження курсів при Харківській академії неперервної освіти пройшли вихователі:  Прилуцька Л.П., Зюбан Т.Г., Собакар Т.В., Тарасевич Л.Л., Ярошева І.М.

 

Облік дітей та соціальний захист

            На виконання ст.19 Закону України «Про дошкільну освіту», ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування», розпорядження Валківської районної державної адміністрації від 14.04.2017  № 195 «Про закріплення території обслуговування за дошкільними та загальноосвітніми навчальними закладами Валківського району Харківської області», наказу відділу освіти Валківської райдержадміністрації від 18.04.2017 року №78 «Про організацію обліку дітей віком від 0 до 6 років на території району», Рішення  виконавчого комітету Валківської міської ради від 21 квітня 2017 року №24 «Про закріплення за міськими дитячими ДНЗ ділянок адміністративних районів міста Валки»  з метою прогнозування мережі груп дошкільного закладу з урахуванням освітніх запитів населення та створення умов для здобуття громадянами дошкільної освіти на території, закріпленій  за дошкільним навчальним закладом ( ясла – садок) «Веселка» в ДНЗ постійно ведеться робота по охопленню дітей дошкільною освітою.

На початку року  (у вересні 2016)  були розроблені заходи по охопленню дітей дошкільною освітою на закріпленій за ДНЗ території, складені списки за роками народження. Мережа охоплення становить - 100%.

На закріпленій за дошкільним закладом території у 2016 році було зареєстровано віком від 0 до 6 років - 192 дитини, із них в ДНЗ – 133, різними формами здобуття освіти охоплено – 138 дітей.  П’ятирічок – 21  дитина (14 у ДНЗ, 1 дитина знаходиться під  соціально-педагогічним патронатом), дітей старшого дошкільного віку (6-річний вік) – 15 на території (12 - у ДНЗ, 2 – це соціально-педагогічний патронат).

В закладі організована робота з дітьми, які не відвідують садочок і проживають на закріпленій території, створено банк  даних дітей від народження до 6 років. На початку навчального року їх становило 5 чоловік, на кінець року – 4. Ці діти охоплені соціально-педагогічним патронатом.  Вихователями складені плани роботи з цими дітьми та графіки відвідування їх вдома. Діти запрошуються на відкриті заходи та свята у дошкільний заклад, спілкуються з дітьми дитячого садка.

 

         Значна частина роботи педагогічного колективу відведена організації роботи соціального захисту дітей пільгових категорій. Згідно нормативної бази ця робота контролюється, постійно оновлюється банк даних.

Так, на сьогодні в ДНЗ :

               -  діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 0;

               -  діти-напівсироти - 0;

               -  діти-інваліди - 2;

               -  діти з багатодітних сімей - 11;

               -  діти з малозабезпечених сімей - 11;

               -  діти з неповних сімей - 0;

               -  діти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 0;

               -  діти, батьки яких є учасниками бойових дій в зоні АТО – 8.

            Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 р.

 № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», наказу Міністерства освіти і науки  України від 21.11.2002 р. № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах», Наказу Міністерства освіти і науки  України від 07.04.2015 р. № 404 «Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», Листа Міністерства освіти і науки  України від 08.05.2015 р. № 1/9-236 «Про надання пільг дітям з багатодітних сімей», Програм та Положень  Валківської міської ради, Рішеннь сесій Валківської міської ради VІІ скликання оформлено відповідні пільги цим вихованцям.

Питання  соціального захисту дітей пільгової категорії були неодноразово винесені на засідання педагогічних рад та виробничих нарад.

На виконання листа Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 01.08.2011 року №01-12/4168, наказу по Валківському ДНЗ (ясла-садок) «Веселка» від 01.09.2016 № 58 «Про продовження роботи Консультативного центру для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї»,  з метою забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного і суспільного виховання, надання психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, підтримки різнобічного розвитку дітей, які виховуються в умовах сім’ї, протягом навчального 2016-2017 року на базі Валківського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Веселка» продовжив свою роботу Консультаційний центр для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються в умовах сім’ї. До складу консультативного центру входила компетентна команда фахівців: завідувач Бородіна І.В., вихователь-методист Зюбан Т.Г., практичний психолог Дем’яненко С.О., старша медична сестра Павлій В.П., вихователі Деркач О.О., Багірова В.А., Лищенко Т.Л.,  Прилуцька Л.П.

 

   Саме в цьому  центрі батьки отримують консультації з питань навчання, виховання та розвитку  дітей дошкільного віку, знаходять відповіді на актуальні питання щодо підготовки дітей до навчання в  школі, умов перебування дітей у дошкільному закладі, здійснення навчально-виховного процесу в  закладі та практично застосовують їх у вихованні власних дітей, отримують консультації та  рекомендації щодо загартовування, профілактики вірусних захворювань і організації здорового  харчування дитини, вітамінотерапії та здорового способу життя.

 

Організація харчування дітей у дошкільному закладі

Організація раціонального, збалансованого і якісного харчування є одним з актуальних питань у роботі закладу та регламентується рядом законодавчих документів:

ст. 25 Закону України «Про освіту», ст.22 Закону України «Про загальну середню освіту», ст.5 Закону України «Про охорону дитинства», ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту», постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (із змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України № 873 від 26.06.2007 року), спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 року № 242/329 «Про затвердження порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 17.04.2006 року № 298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України № 620/563 від 15.08.2006 року «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах», спільного наказу Міністерства освіти і науки України та міністерства охорони здоров’я України від 26.02.2013 № 202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».

В обов’язковому порядку щомісячно здійснюється моніторинг виконання натуральних норм харчування. Кожні 10 днів місяця медичним працівником закладу Павлій В.П. проводиться аналіз харчування та за потреби його корекція. Норми основних  продуктів (риба, м'ясо, масло, яйця, сир твердий, картопля, крупи) виконуються на 90-100%. В цілому харчування дітей здійснюється згідно натуральних норм. На сьогоднішній день в раціоні харчування малят відсутні молочні та молочнокислі продукти.

В закладі організоване трьохразове харчування вихованців.

Відповідно до Рішення виконавчого комітету Валківської міської ради від 21 грудня 2016 року № 161 встановлена з 01.01.2017 року норми харчування дітей із розрахунку за один день на одну дитину з оплатою 40% за рахунок коштів міського бюджету, 60% - за рахунок батьків дітей, або осіб, що їх замінюють, а саме:

- для дітей ясельної групи – 18.00 грн.

- для дітей дошкільної групи – 22.00 грн.

Згідно Рішення виконавчого комітету Валківської міської ради від 21 квітня 2017 року «Про переведення валківських дошкільних навчальних закладів Валківської міської ради на санаторний режим роботи у літній період 2016 року» з 01 червня по 31 серпня 2016 року буде збільшено вартість харчування на 10 %, тобто вводиться другий сніданок, діти будуть забезпечені свіжими фруктами та соками, що дасть позитивний результат в процесі оздоровлення дошкільників влітку.

Продукти завозять (порядок забезпечення продуктами харчування у ДНЗ здійснює приватний підприємець М.Я.Шапошнік) згідно заявок, які надає комірник щотижня, вони приймаються лише за наявності супровідних документів, які підтверджують їх походження, безпечність, якість, ґатунок, категорію, дату виготовлення на підприємстві, термін реалізації, умови зберігання.

Видача готових страв дозволяється лише після зняття проби медпрацівником.

З боку завідувача та медичного працівника здійснюється систематичний щоденний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Готуючи страви, кухарі дотримуються технології  приготування  їжі,  нормативного об’єму страв. Режим харчування здійснюється відповідно до режиму кожної вікової групи згідно норм.

 

Медичне обслуговування

         Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється органом охорони здоров’я  Валківською центральною районною лікарнею. Всі діти пройшли щорічний обов’язковий медичний огляд. Старша медична сестра закладу В.П.Павлій  здійснює профілактичні заходи, в тому числі контроль за проходженням обов’язкових медичних оглядів працівниками ДНЗ, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.  

Було проведено аналіз захворюваності та відвідуваня дітьми закладу.

Так, з вересня 2016 року по квітень 2017 року:

- відвідано:     16 129 днів при плані 25 719 (62,7%)

- пропущено:   9 590 (37,3%)

- з них по хворобі:  1 320 (5,1%)

- інші причини не відвідування ДНЗ –  8 270 (32,1%)

Аналіз захворюваності дітей проводиться в закладі кожного місяця і здається у відділ освіти Валківської райдержадміністрації.

Протягом року старшою медичною сестрою В.П.Павлій проводилися бесіди по профілактиці різних захворювань, випускалися санбюлетні.

 

 

Безпека життєдіяльності, охорона праці

Протягом 2016-2017  навчального року робота в дошкільному закладі з питань забезпечення профілактики дитячого травматизму здійснювалась згідно з річним планом, в основу якого покладено Закон України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», і була спрямована на здійснення профілактики дитячого травматизму, формування навичок здорового способу життя. Вся ця робота здійснювалась з урахуванням вікових особливостей дітей в дидактичних, рольових іграх, шляхом індивідуального спілкування, практичної та образотворчої діяльності.

Значна увага приділялась роботі з батьками з питань профілактики дитячого травматизму та фомуванню здорового способу життя. Так, протягом 2016-2017 року дитячого травматизму під час навчально – виховного процесу не було, але  інколи траплялися  випадки дитячого травматизму , які сталися вдома. Кожний випадок травматизму аналізувався, щоб попередити подальші випадки травмувань.

Щоб запобігти нещасним випадкам та професійним захворюванням, в ДНЗ  відбувався контроль за дотриманням працівниками вимог з охорони праці під час виконання ними робіт певного виду або за певною професією.            В дошкільному закладі створені належні, безпечні і здорові умови праці відповідно до Закону України від 21 листопада 2002 р. № 229-ІV "Про охорону праці”, Колективного договору та Угоди з охорони праці між колективом та адміністрацією. 

 У закладі призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників навчально – виховного процесу. Працівники проходять 2 рази на рік інструктажі з дотримання правил техніки безпеки.

Відповідальна за цивільний захист, охорону праці в ДНЗ Бородіна І.В., відповідальна за протипожежну безпеку Білецька Т.М. та всі працівники закладу  пройшли  у 2016-2017 році навчання з  техніки безпеки, були проекзаменовані і отримали відповідні   посвідчення.

 Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно – оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання.

Адміністрація закладу організовувала нормальні умови для праці та навчально – виховної діяльності членів трудового колективу.

Випадків травмування  працівників під час роботи у 2016-2017 роках не зафіксовано.         

 

Методична робота

Навчально – виховний процес у дошкільному закладі здійснюється відповідно  до освітньої Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

 

Учасниками навчально – виховного процесу ДНЗ є: діти, педагогічні працівники, технічні працівники, батьки (або особи, які їх заміняють), представники підприємств, установ та інші особи, які беруть участь у навчально – виховній роботі.

       Діяльність дошкільного навчального закладу протягом 2016/2017 н.р.

  здійснювалася за такими пріоритетними напрямками:

•      національно-патріотичне виховання; 

•      економічне виховання;

•      формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми;

•      музичне виховання;

•      творча гра, художня література і робота з дитячою книжкою як засоби освітнього впливу на дитячу особистість

       Поставлені   такі завдання:

1. Формування основ національно-патріотичної свідомості дошкільнят засобами музичного виховання;

2. Формування соціально-економічної культури дошкільнят;

3. Посилити увагу до організації взаємодії ДНЗ з батьками  вихованців, а також підготовки дітей до школи.

       Спрямувати зусилля педагогічного колективу на реалізацію методичних проблем:

-          районної «Розвиток професійної компетентності педагогів Валківського району  щодо формування ціннісних орієнтацій особистості»

-         дошкільного  навчального  закладу «Розвиток професійної компетентності педагога щодо формування ціннісних орієнтацій особистості»

Основною формою організаційної роботи навчальної діяльності дітей дошкільного віку у нашому дошкільному закладі залишаються заняття з різних видів діяльності.

У дошкільному закладі вихователі проводять заняття індивідуальної та групової  форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові.

Освітній процес у дошкільному закладі умовно розподіляється на 3 складових блоки.

 -  Тривалість занять для дітей раннього віку – 10 - 15 хвилин;

 -  Молодшого дошкільного віку – 15 – 20 хвилин;

 -  Старшого віку – 25 – 30 хвилин.

Під час складання розкладу занять ми враховували домінуюче навантаження на дитину, передбачене раціональне чергування видів діяльності,  доцільне використання місць для проведення занять, а також ми планували заняття переважно у першій половині дня.

У дошкільному навчальному закладі вся документація ведеться відповідно до «Інструкції про ділову документацію дошкільних закладах». Документи зберігаються у певному місці, ведуться чітко, охайно, державною мовою з дотриманням єдиних вимог до форм і стилю їх оформлення.

 

Робота  педагогічного колективу була скоординована таким чином, щоб якомога глибше проникнути у якість навчально-виховного процесу, зосередити зусилля на вдосконаленні його змісту, підвищити фахову,  науково-теоретичну та професійну майстерність педагогів. 

Втілюючи новітню технологію проектної діяльності в навчально-виховний процес, в закладі вся робота була спрямована на всебічний розвиток дошкільників, створення максимально сприятливих умов для повноцінної взаємодії і взаємовпливу дорослого і дітей, розвиток творчих можливостей учасників, вміння самостійно конструювати власну діяльність.

Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу - активний учасник районних методичних заходів, конкурсів різних рівнів. Педагоги, які закріплені за районними методичними об’єднаннями, школами, творчими групами активно працювали, щедро ділилися отриманою з колегами інформацією про цікаве й раціональне для застосування в педагогічній діяльності ДНЗ.

З метою підвищення кваліфікації педпрацівників в ДНЗ на протязі навчального року були організовані  і проведені:

  4 педагогічні ради:

-         02.09.2016 р. – «Аналіз роботи за 2015-2016 н. р. та проблеми і завдання ДНЗ на 2016-2017 н. р.»;

-         09.12.2016 р. – «Виховуємо майбутнього громадянина України»;

-         15.03.2017 р. – «Економічне виховання – запорука соціальної компетентності дошкільників»;

-         30.05.2017 р. – «Підсумки навчально-виховної роботи у ДНЗ за 2016-2017 н. р.».

Методичних днів – 5:

-   15.09.2016 р. – «Опрацювання листа МОНУ від 16.06.2016 №1/9-315 «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 н.р. та листа КВНЗ «Харківська академія непевної освіти» від 24.05.2015 №1199 «Про методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах Харківської області відповідно гранично допустимого навантаження на дитину»;

-         20.10.2016 р. - «Новітні підходи до національно-патріотичного виховання»;

-         15.12.2016 р. – «Соціально-економічна-освіта починається з ДНЗ»;

-         16.02.2017 р. - «Формування у старших дошкільників уявлення про гроші»;

-         14.04.2017 р. - «Моніторинг якості дошкільної освіти».

Семінарів-практикумів – 2:

-         12.10.2016 р. - «Особливості виховання патріотизму в дошкільників»;

-         12.01.2017 р. - «Соціалізація і толерантні відносини дошкільників».

Консультації вихователям – 28 шт.:

1. 19.09.2016 р. - Обережно, діти на дорозі!

2. 21.09.2016 р. - Середовищний підхід до організації освітнього процесу в ДНЗ

3. 12.10.2016 р. - Безпечний відпочинок в природі

4. 17.10.2016 р. - Перспективне тематичне планування з народознавства

5. 19.10.2016 р. - Мандруємо рідним краєм. Робота з туризму

6. 22.10.2016 р. - Організація і проведення режимних моментів

7. 14.11.2016 р.  - Історія українського народу для дітей

8. 23.11.2016 р. - Патріотичне виховання починається з доброти (спадщина В.О.Сухомлинського)

9. 15.12.2016 р. - Насилля в ДНЗ. Шляхи запобігання

10. 20.12.2016 р. - Документація вихователя

11. 21.12.2016 р. - LEGO-конструювання на розвивальних заняттях

12. 03.01.2017 р. - Різдвяно-новорічні звичаї – один із засобів патріотичного виховання

13. 18.01.2017 р. - Заняття як провідна форма роботи з економічного виховання

14. 01.02.2017 р. - Інноваційні оздоровчі технологій у навчально-виховному процесі

15. 22.02.2017 р. - Формування економічної досвідченості засобами гри

16. 01.03.2017 р. - Дні мистецтва в ДНЗ

17. 03.03.2017 р. - Кроки до самостійності

18. 19.03.2017 р. - Арт-терапія. Методика Монарт (майстер-клас)

19. 27.03.2017 р. - Як народжується музика?

20. 05.04.2017 р. - Стресова ситуація: допомогти самому собі

21. 19.04.2017 р. - Новий формат взаємодії з родиною

22. 03.05.2017 р. - Організація і проведення прогулянок в ДНЗ

23. 24.05.2017 р. - Організація безпечного дозвілля влітку

24. 05.06.2017 р. - Значення дослідницько-пошукової діяльності для пізнавального розвитку дітей

25. 19.06.2017 р. - Сонце, повітря, вода – наші кращі друзі

26. 03.07.2017 р. - Історія святкування свята Івана-Купала

27. 07.08.2017 р. - Лікарські рослини на варті здоров’я дитини

28. 16.08.2017 р. - Ви – винахідник.

    Проведені  3 із 8 запланованих  виставок-конкурсів:

-         31.08.2016 р. - «Моя група найкраща»

-         21.10.2016 р. - Виставка дитячих робіт  «Ми – щасливі українці»

-         18.11.2016 р. - «Конкурс колискової пісні»

-         30.11.2016 р. - Конкурс національного костюма «Ляльковий бал у ДНЗ»

-         30.11.2016 р. - Оформлення фотовиставки «Єдина Україна»

-         24.02.2017 р. - «Старим речам – нове життя»

-         10.03.2017 р. - Конкурс малюнка «Ким я хочу стати у майбутньому»

-         15.05.2017 р. - Конкурс сім’ї «Щаслива родина– багата Україна»

Тематичний місячник, тематичні дні -8:

- 17.10.2016 – 21.10.2016 р. - Тиждень державності  «Україна – моя Батьківщина»;

- 19.12.2016 – 23.12.2016 р. - Тиждень права «Маленькі правознавці»;

- 21.02.2017 р. - День рідної мови «Українські письменники – дітям»;

- 20.02.2017 – 28.02.2017 р. - Тиждень економіки «Достаток починається з ощадливості»;

- 22.03.2017 р. - Всесвітній день води;

- 27.03.2017 – 31.03.2017 р. - Тиждень Музики;

- 17.04.2017 – 21.04.2017 р. - Тиждень БЖ;

- 19.05.2017 р. - День вишиванки.

 

У процесі засвоєння  програми «Дитина» методична служба закладу забезпечувала професійне зростання кожного педагога, а отже – і розвиток вихованців. Підібрані варіанти планування освітнього процесу та його методичне забезпечення. Усе це дало змогу педагогам працювати в особистісному ключі, бачити реальні можливості кожної дитини; зосередитися на психологічних, індивідуальних потребах вихованців. Підхід нашої методично-психологічної служби такий: педагог має бути зайнятий дітьми, створенням для них сприятливого розвивального сьогодення, а не пошуком матеріалу для роботи.

Важливе місце у підвищенні фахового рівня, педагогічної майстерності займає самоосвіта педагогів. Вивчається і впроваджується в роботу з дошкільнятами:

«Виховання високих моральних-правових якостей і норм поведінки дітей дошкільного віку»

Деркач О.О.

«Народознавство як засіб національно-патріотичного виховання»

Багірова В.А.

«Компетентнісний підхід до фізичного розвитку дошкільників»

Білостоцька Л.І.

«Здоров’я і ігри з LEGO-цеглинками»

Тугай Ж.М.

«Розвиваємо особистість дитини через патріотичне виховання»

Вус С.А.

«Формування у дитини почуття любові до Батьківщини засобами музики»

Луценко Т.Г.

«Пріоритети розвитку дошкільної освіти в контексті сучасного розвитку суспільства»

Зюбан Т.Г.

«Розвиток емоційного світу та комунікативних здібностей дітей дошкільного віку»

Дем’яненко С.О.

«Вплив рухливих народних ігор на формування фізичних та моральних якостей дошкільників» 

Кобзар В.П.

«Музичні ігри як засіб розвитку творчих здібностей дитини»

Дудка С.В.

«Розвивальне читання – як один із аспектів формування соціальної компетентності дитини» (за Л.Шелестовою)

Прилуцька Л.П.

«Національно-патріотичне виховання за методикою С.Русової»

Багмут Л.А.

«Інтеграція екологічного спрямування – один із чинників життєвої компетентності дошкільників»

Ярошева І.М.

«Громадянське виховання здорової креативної особистості»

Кривенець І.В.

«Розвиток сенсорних здібностей дітей»

Собакар Т.В.

«Монтессорі – педагогіка і сучасна дошкільна освіта»

Тілік Л.О.

Патріотичне виховання дошкільників на засадах спадщини С.Русової

Тарасевич Л.Л.

«Організація ігрової діяльності у світі вимог Базового компонента»

Лищенко Т.Л.

«Формування національної свідомості та характеру дітей засобами художнього слова»

Бейгуленко Г.В.

Ще одним шляхом підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільного закладу  є залучення педагогів до участі в районних семінарах – практикумах, методичних обє’днаннях, конкурсах. У практичній роботі нашого педагогічного колективу є свої відкриття, знахідки, які впливають на ефективність процесу виховання та навчання дошкільнят. Одним із таких досягнень є досвід роботи вихователя Ярошевої І.М. на тему: «Інтеграція  екологічно-природничої свідомості дошкільнят на основі концепції  Василя Сухомлинського», який був представлений на 24 обласній виставці-презентації педагогічних ідей  та технологій  і зайняв ІІІ місце.

Учасницею І районного туру Всеукраїнського конкурсу педагогічної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Кращий вихователь  Валківщини»,  що відбувся в лютому  2017 року  була Ярошева І.М. і посіла почесне І місце. У квітні  2017 року Ірина Миколаївна захищала честь дошкілля  Валківщини  на   обласному етапі-конкурсу "Кращий вихователь Харківщини" і  виборола  ІІ місце. 

Харківська область в дошкільній освіті  працює над 5 міжнародними проектами. Наш заклад є учасником 2-х із них, це: проект «Сприяння освіті» LEGO Foundation (Королівство Данія) та спільний проект між Міністерством освіти і науки України та Представництвом дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) «Садочок – простір дружній до дитини».

Так,  7 березня 2017 року,   ДНЗ «Веселка»  гостинно відкрив свої двері для дружнього візиту тренера, менеджера освітніх проектів The LEGO Foundation із Королівства Данія  Пера Хавгаарда, керівника проекту «Сприяння освіті» в Україні  Оксани Роми, п’яти тренерів з різних областей України, а саме з Києва, Львова, Дніпра, Харкова, головного спеціаліста Департаменту освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації Руднєвої Світлани Михайлівни.

Ми прийняли активну участь у Всеукраїнському дитячому архітектурному конкурсі «Столиці світу» із ЛЕГО конструювання і стали суперфіналістами, здобувши перемогу в номінації «Найяскравіша дизайнерська концепція».

До Вашої уваги відео-презентація  всесвітньовідомого індуїстського храмового  комплексу Акшардхам в Делі (Індія).  Він нас найбільше вразив і саме його ми і обрали для створення моделі із LEGO. Це найграндіозніший, за версією Книги Рекордів Гіннеса, храм у світі із 234 колонами, 9 куполами, а по периметру розміщені фігури 148 слонів. Його зводили 7 тисяч майстрів протягом 5 років.

Хочу від душі висловити щирі слова подяки батькам дітей  дошкільного навчального закладу, а саме: 

1.     Олені Вікторівні та Артему Миколайовичу Ковальовим;

2.     Світлані Сергіїівні та Євгену Володимировичу Ольховським;

3.     Тетяні Сергіївні та Павлу Павловичу Коломієць;

4.     Сергію Васильовичу Рєзніку;

5.     Олені Сергіївні Кривич

за активну життєву позицію, сумлінне виховання дитини, наймолодшого члена територіальної громади міста Валки, вагомий особистий внесок у зміцнення матеріально-технічної бази Валківського ДНЗ (ясла-садок) «Веселка» та за перемогу в номінації «Найяскравіша дизайнерська концепція» у Всеукраїнському дитячому архітектурному конкурсі «Столиці світу». Це наша з вами велика перемога. Дякую!

17  листопада  2016 року головним спеціалістом Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації було здійснено вивчення ведення ділової документації дошкільного навчального закладу. Загальний висновок по ДНЗ «Веселка»: організація навчально-виховної роботи забезпечено на високому рівні. Завідувачем закладу забезпечено ведення ділової документації відповідно до вимог чинного законодавства.

       В ДНЗ  на протязі року  проведена  інформаційно-довідкова робота, створена карто­тека, банк  педагогічної  інформації тощо. Ми постійно пропагандували   просвітницьку діяльність нашого закладу у засобах масової інформації  (районна  газета «Сільські новини», газета Валківської міської ради «Місток», районне радіо),  фахових педагогічних журналах (Дудка С.В., журнал

            «Музичний керівник»),  власний сайт закладу та сайт методичного  порталу   

            (Т.Г.Луценко, С.О.Дем’яненко, Т.Г.Зюбан, І.М.Ярошева).

У навчальному 2016-2017 році в  координації методичної роботи закладу продовжила  роботу творча  група,  яка відповідно до річного плану працювала   за проблемою: «Економічне виховання дітей дошкільного віку».

А вихователь-методист  Валківського ДНЗ (ясла-садок) «Веселка» Зюбан Тетяна Григорівна в цьому році очолила районну творчу групу вихователів-майстрів під назвою «Зорепад ідей».

Під час освітнього процесу з дітьми для більш поглибленого засвоєння матеріалу вихователі використовують створені в закладі міні-музеї «Лялька-мотанка», «Писанковий дивограй», «Творчість місцевого художника Корсуна С.І.» та інш.

Здобуті знання вихователі використовували у роботі з дітьми, у процесі обміну досвідом, під час проведення відкритих заходів, що є однією з форм поширення перспективного педагогічного досвіду. Вихователь – методист Зюбан Т.Г. всіляко сприяє, щоб ця форма методичної роботи була ефективною, організація її підготовки та проведення відповідала сучасним  програмовим вимогам.  Впровадження інноваційних технологій не лише допомогло дітям у володінні знаннями, але розвинуло і особисті задатки, креативне мислення, почуття патріотизму, любові до рідної країни що в цілому сприяє підвищенню рівня навчально-виховної роботи. Заняття відвідували і досвідчені педагоги і молоді, бо жодна порада, пояснення не допоможуть так, як демонстрування показу. Кожен учасник інтерактивної педагогічної взаємодії стає рівноправною складовою навчального процесу, його досвід є основним базисом пізнання.

Кожен вихователь закладу знає, як складно врахувати потреби і інтереси кожного вихованця, працюючи в групі, що налічує 20 і більше різних за темпераментом і рівнем розвитку дітей. З метою реалізації індивідуального підходу в закладі організовано гурткову роботу з дітьми:

«Звуки музики чарівні закликають нас до співу»

Луценко Т.Г.

«Хореографія в дошкільному навчальному закладі»

Дудка С.В.

«Основи здоров’я»

Багірова В.А.

«Нетрадиційні форми фізкультурно-оздоровчого процесу з дітьми старшого дошкільного віку»

Деркач О.О.

«Театр імпровізації»

Прилуцька Л.П.

«В гармонії зростаємо і небезпеки уникаємо»

Білостоцька Л.І.

«Здоров’ятко»

Собакар Т.В.

«Скарбниця моралі»

Кривенець І.В.

«Про себе треба знати, про себе треба дбати»

Ярошева І.М.

«Справжні патріоти»

Багмут Л.А.

Це дало змогу своєчасно і найповніше розкрити природний потенціал кожної маленької особистості на основі її власних потреб інтересів і нахилів.

Педагогічна діяльність педагогів вивчалася  шляхом спостережень та відвідування  занять. Завідувачем та вихователем-методистом  кожної неділі неменше 2-х разів на тиждень переглядалися режимні моменти. Найбільшої уваги було приділено молодим вихователям та вихователям, що підлягали атестації.

Музичними керівниками Дудкою С.В, та Луценко Т.Г. були складені перспективні плани проведення в дитячому садку свят, розваг, театралізованої діяльності, вистав, конкурсів.

На виконання статті 22 Закону України «Про дошкільну освіту», відповідно до п. 9 Порядку проведення моніторингу та оцінки якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.12.2011 № 1283, Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, затвердженої Указом Президента України від 25.06.2013 № 344/2013, плану районного методичного кабінету на 2016/2017 навчальний рік, наказу відділу освіти Валківської райдержадміністрації від 12.09.2016 року № 180, з метою підвищення якості дошкільної освіти ДНЗ та визначення рівня засвоєння вихованцями дошкільного навчального закладу інваріантної частини змісту дошкільної освіти відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція), освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина», результативності організації та проведення якісного навчально-виховного процесу, стимуляції особистісного розвитку дітей та творчого зростання педагогів, готовності дітей до школи у  вересні-жовтні 2016 року та у квітні-травні 2017 року в закладі були проведені моніторингові  дослідження якості дошкільної освіти.

Так, з 18.04.2017 року  по 19.05.2017 року були проведені підсумкові  заняття, спостереження, бесіди з вихованцями дошкільного навчального закладу, а саме: з дітьми раннього віку, І молодшої групи з освітньої лінії  «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», ІІ молодшої групи з освітніх ліній «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина у природному довкіллі», середньої групи з освітніх ліній «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина у природному довкіллі», старшої групи з освітніх ліній  «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина у природному довкіллі», «Мовлення дитини» (навчання елементів грамоти).

Моніторинговому дослідженню  підлягло 188 вихованців. Були отримані такі результати:

Високий рівень показали – 129 дітей (71,85%)

Достатній – 47 дітей (23,15%)

Середній – 8 дітей (3,8%)

Низький – 3 дитини (1,33%), це діти раннього віку, які щойно прийшли до дитячого закладу.

В закладі 09.12.2016 року було проведено засідання педагогічної ради в за участю вчителів початкових класів «Виховуємо майбутнього громадянина України», а також було проведено взаємне знайомство педагогів та вчителів з програмами навчання як в дитячому садку, так і в школі. Організовувалися екскурсії майбутніх школярів до ліцею. У жовтні вихователі дошкільного закладу мали змогу відвідати уроки з читання та математики у перших класах, проаналізувати разом з учителями рівень адаптації та соціалізації дітей до навчання в школі та уміння застосувати раніше набуті знання під час навчального процесу.

В цьому році із стін  дошкільного закладу випускаються 35 вихованців. Вони всі комунікабельні, вільно спілкуються з дорослими, у них сформовано досить високий рівень мотиваційної готовності до школи. Добре розвинене мислення. Випускники  оперують поняттями «буква», «звук», «слово», «речення», добре роблять звуковий аналіз слів. У всіх дітей сформовано інтерес до книги, частина дітей вільно читає, інші діти мають навички складання букв у склади, а складів - у слова.

Отже, в основному діти добре підготовлені до школи. Цьому  і сприяв тісний зв’язок з педагогами  початкової ланки Валківського ліцею ім.. О.Масельського. На початку року між нашими колективами було складено угоду співпраці та спільний план заходів по наступності між двома ланками освіти. На базі нашого закладу був проведений психолого-педагогічний  консиліум, на якому було  обговорено питання готовності та адаптації дітей перших класів до систематичного навчання в школі.

 

Робота з батьками

Одним із напрямків методичної роботи в закладі є взаємодія дитсадка з громадськістю та батьками. На рік було сплановано роботу де велика увага приділялася створенню презентації іміджу ДНЗ. Нами були створені рекламні буклети,  візитки дитячого закладу, на сторінках газет «Сільські новини», «Місток»  розповідалося про життя дошкільного закладу. 

 В закладі створений банк даних про всіх вихованців. В кожній групі проходить соціальне обстеження і визначення соціального статусу і мікроклімату в сім’ях шляхом:

-         анкетування,

-         бесід з батьками,

-         малювання дітьми на тему «Моя сім’я», «Мир очима дітей», «Моє рідне місто».

Два рази на рік оформлюються стенди «Уроки здоров’я», «Режим дня», «БЖД».

Дошкільний заклад тісно співпрацює з громадськими організаціями: опікунською радою, відділом у справах сім’ї  та молоді, пожежною частиною та райвідділом міліції, дитячою консультацією Валківської ЦРЛ.

Серед батьків проводиться просвітницька робота. При зарахуванні  до дитячого садка батьки ознайомлюються із статутними документами, правилами для батьків, укладають угоди співпраці.  На загальних батьківських зборах  у 2016-2017 навчальному році були висвітлені такі питання, як:

1. «Перший раз в ДНЗ»;

2. «Родина як початкова школа реальної економіки для дітей»;

3. «Гроші в особистісному розвитку дитини»;

4. «Вчимо бережливості»;

5. Результативність роботи ДНЗ  з питання підготовки   дітей до школи;

6. «Організація роботи з безпеки діяльності дітей в літній оздоровчий період»;

7. «Вікові страхи у дітей».

Також для батьків були проведені консультації у вигляді круглих столів та тренінгів на такі теми, як: «Рекомендації батькам, що привели дитину в ДНЗ», «Причини виникнення мовних порушень», «Вплив телебачення на мову і мовлення дітей», «Як уберегти дитину від посттравматичного стану дорослого», «П’ять мов любові», «Як спілкуватися з дітьми», «Значення гри в житті дитини».

Слід відмітити, що не залишило байдужими батьків питання виховання у дітей основ здорового способу життя. Саме тут батьки виявляють інтерес, проявляють ініціативу. Нами ведеться роз’яснювальна робота серед батьків щодо організації харчування у сім’ї дітей різного віку, про користь гарячого харчування дітей, режим харчування та його повноцінність, про дотримання принципів наступності, єдності вимог у ДНЗ та в родині; суворо заборонено прийняття до закладів неякісних продуктів харчування, продуктів, що містять синтетичні барвники, ароматизатори, консерванти та ті, які  не включені в перелік норм харчування дітей. Питання раціонального харчування дітей внесені до тематики батьківських зборів, консультацій та висвітлюються в інформаційних куточках.

 

Профспілка

Між адміністрацією та профспілковим комітетом існує тісний зв’язок. Мною, як завідуючою, постійно подаються подання на узгодження всіх штатних одиниць. Члени профспілкового комітету є членами атестаційної та тарифікаційної комісій, з організації техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці.

Адміністрація та профспілка разом виступають за належний контроль у навчально – виховній роботі, оздоровчій та культурно – масовій роботі.

Мікроклімат в колективі можна визнати добрим. Всі працівники почуваються комфортно. Створені всі умови для здійснення навчально – виховної роботи,  відносини з керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі. Кожен працівник добросовісно відповідає  за свій об’єм роботи, з відповідальністю відносяться до виконання своїх функціональних та посадових обов’язків. Творча атмосфера у колективі відповідає високому рівню професійності працівників.

Девізом нашого колективу є «Завжди! Всюди! Разом!». Ми завжди разом виходимо на різні громадські роботи. Так, прийняли участь у Всеукраїнському суботнику «За чисте довкілля», всім колективом відстоюємо честь нашого закладу на різноманітних конкурсах і змаганнях. Разом любимо і працювати, і відпочити.  Плануємо під час тарифної відпустки здійснити екскурсію до парку Горького. А ще в цьому році, а точніше в липні місяці, профспілка сприяє відпочинку наших працівників на Азовському морі.

Завідуюча  Бородіна І.В.  та голова ПК Зюбан Т.Г. проводять велику роботу з колективом, використовуючи усі психолого – педагогічні методи кадрової роботи. А тому провідним у роботі дошкільного закладу є забезпечення фахового удосконалення щодо формування освіти, реалізації принципів її гуманізації, демократизації, переорганізації процесу навчання та головне - розвитку особистості дитини.

 

Вжиті  заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчально-виховного процесу. Залучення додаткових джерел фінансування.

Аналізуючи адміністративно-господарську роботу у 2016/2017 н. р., слід відмітити, що вся запланована робота була виконана вчасно. Протягом року були проведені чотири виробничі наради, де розглядалися питання готовності  закладу до нового навчального року,  визначення кращої групи  ДНЗ, ознайомлення з вимогами санітарного  регламенту  в новій редакції, дотримання інструкцій з охорони праці  працівниками ДНЗ,  методичне забезпечення,  зміцнення трудової дисципліни в закладі  згідно Правил внутрішнього трудового розпорядку,  стан дотримання навчального навантаження у групах,  дотримання працівниками ДНЗ вимог законодавства,  щодо забезпечення захисту дітей від будь-яких форм насильства,  стан захворюваності дітей у ДНЗ,  стан роботи з соціального захисту дітей пільгових категорій

 

Благодійні спонсорські  подарунки від народного депутата України Біловола О.М., депутатів обласної ради Біловол Т.В., Пієва С.М., голови Валківської РДА Войтенка В.І., Валківської міської ради в особі міського голови Скрипніченка В.В.,  приватних підприємців, вас, шановні батьки, дали змогу нам   придбати дидактичний та методичний матеріал, Лінолеум у центральний коридор, частково відремонтувати віконні відкоси, Іграшки, чашки, гардинне полотно, світильники, килимове покриття, по=ластикові куточки, театралізовані костюми, боксерські  та спортивні набори, виставкове обладнання, ваги, праски, вентилятори для твердопаливних  котлів, паркан,  сантехніку, два принтера, два комп’ютера, енергозберігаючі лампи та багато інш.

Щиро дякую всім, хто небайдужий до яскравого дитинства маленьких валківчан, до життя своєї  власної дитини, що перебуває в стінах дошкільного навчального закладу.

Для підтримки і покращення матеріальної бази та навчально-вихованого процесу навчального закладу на загальних батьківських зборах від 13.09.2016 р. вами, батьками, було прийнято рішення про внесення благодійних внесків у сумі двадцяти гривень щомісячно. Ведеться облік батьківських благодійних внесків та контролюється  їх використання. А це придбання  канцтоварів, миючих засобів, предметів господарського вжитку, будівельного матеріалу,  пластикових інформаційно-методичних куточків, матеріалу для оформлення музичної зали, оплати інтернету, сайту дошкільного закладу, заправки картриджів для двох принтерів, косметичних ремонтів допоміжних приміщень та багато інш.

 Крім того, всі товари, які були придбані за кошти батьків, мають відповідні чеки, ставляться на облік, складається акт з підписами батьків кожної групи, ці акти подаються до бухгалтерії міської ради.

За період з вересня 2016 року по травень 2017 року отримано коштів

23 612.00 грн., а саме:

-         вересень – 3 020.00 грн.

-         жовтень – 2 820.00 грн.

-         листопад – 2 980.00 грн.

-         грудень – 2 580.00 грн.

-         січень – 2 580.00 грн.

-         лютий – 2 590.00 грн.

-         березень – 2 750.00 грн.

-         квітень – 2 430.00 грн.

-         травень – 1 862.00 грн.

Як бачите, робота ведеться, роботи дуже багато. Ми  працюємо і будемо надалі працювати над тим, щоб життя наших вихованців було  веселковим, радісним, щасливим. На цьому ми не зупиняємося. Попереду ще більше справ. Це облаштування дорожньо-транспортного майданчика, ремонт огорожі, пожежних східців,  повне утеплення фасаду будівлі закладу, та багато іншого.

Тільки загальними зусиллями ми можемо все це втілити в життя наших дітей.

Діти, наче те зерно,

Тож,  як посіяне воно,

І як зуміємо зростити,

Так і будем в світі жити.